Foretaksinformasjon

Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder på alt salg fra My Serendipity Tove Haugen, så lenge ikke annet er skriftlig avtalt mellom partene, før handelen finner sted. Firmaet My Serendipity, drives av Tove Haugen.

Min post-/showroom adresse er: My Serendipity, Sevalvn. 185, 2822 Bybrua (Oppland/Gjøvik Kommune). Tlf.nr 984 11 162,

E-post adresse: tove@myserendipity.no

Adr. Til hjemmesiden min er: www.myserendipity.no 

Organisasjonsnr. Til mitt firma er 916 177 100. 

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over internett er utarbeidet av Forbrukerombudet og har som formål å sikre at e-handel skjer i overensstemmelse med gjeldende forbrukerlovgivning, herunder forbrukerkjøpsloven, angrerettloven og ehandelsloven.

Med forbrukerkjøp menes salg av varer fra en næringsdrivende til en forbruker som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. For å kunne handle i nettbutikken må du ha fylt 18 år.